• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  میلاد خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۱۹
  تهمینه خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  Mahdi عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۷
  Samirajan صداش عشقه
  ۱۳۹۹/۵/۲۹
  ستایش عالی