• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۵/۱۷
  یونس عالی 20
  ۱۳۹۹/۵/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۱
  ‌sahar عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۱
  براتیان خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  ناشناس عالیہ
  ۱۳۹۹/۵/۲۸
  مهران عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۳۱
  مجید بسیار عالی