• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۵/۸
  وحید طرفدارت عالی و عالیه ممنون
  ۱۳۹۹/۵/۱۳
  فری خووووب
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  ناشناس عالیییییییییی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  ارین عالییییییی