• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس عالید
  ۱۳۹۹/۵/۲
  عزيزم خیلی خیلی خوبه بگیرین
  ۱۳۹۹/۵/۳
  معصومه عالی
  ۱۳۹۹/۵/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  متین عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۶
  ناشناس عالی