• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  رضوان درویش پور این آهنگ من رو به یاد دوست پسر قبلیم میدازه برای همین من این آهنگ ها رو خیلی دوسشون دارم
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  احسان عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  الناز عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  متین خوب
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲
  ناشناس علی
  ۱۳۹۹/۵/۳
  عمر خوب
  ۱۳۹۹/۵/۴
  رقیه عاااااااالیه
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  Saeed.am بی رغیـــــبی مرد❤
  ۱۳۹۹/۵/۲۶
  Samim jan خیلی آهنگ عالی است