• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  رعنا عالیی
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۴/۳۱
  ناشناس خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۵/۳
  نگین عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳
  مهدی علیزاد خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۱۳
  قدیر خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲۰
  ناشناس این آهنگ عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  وحید خوب‌وعالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۷
  فرشته محمدیان عالیه عالیه عالی