• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۳۰
  علیرضا خیلی بد بود
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس خاا
  ۱۳۹۹/۵/۳
  نیما خوب