• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  زهرا خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  محمدحسین عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  فاطیناز عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  ناشناس عاااااالی