• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  مستی علی
  ۱۳۹۹/۴/۲۰
  علیرضا نعمتی خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  ابوفاضلی Very Nice
  ۱۳۹۹/۴/۳۰
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲
  علی ابوالحسنی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۷
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۵/۷
  جعفر عالیبود
  ۱۳۹۹/۵/۸
  مهدی عالی و سر زنده