• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۲۷
  محمد یه خوبه دیگه از یه خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  مهدی شهرکی واقعا عالیه دمش گرم با خواندنش
  ۱۳۹۹/۴/۲
  ناشناس عالیه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  Mona عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  نگار عاللللللللللیه عاشقتم یاس
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  عالی عالی بود