• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  حمیدرضا جوادی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  ناشناس بینظیرررررر
  ۱۳۹۹/۴/۲
  بارورزیان واقعا عالی
  ۱۳۹۹/۴/۵
  یلدیز عالی به سلامتی همه