• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۱۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  فاطی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
  بهنام خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۷
  محسن بسیار عالی و عاشقانه ..
  ۱۳۹۹/۳/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  ناشناس عالیه عزیزان
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  Sara Ali
  ۱۳۹۹/۴/۵
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۵
  فاطمه علی بود
  ۱۳۹۹/۴/۵
  ناشناس عالی بود