• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
  ناشناس خیلی خوبه .عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  نیایش عالی حرف نداره

  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ساینا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  مهدی شهرکی اهنگ خوبيه ولی هيچ چيز مثل اهنگ های قدیمی نميشه ممنونم از سايت باحالتون
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  محمد خوب عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۴
  پدرام آلللی
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
  رقیه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۶
  الهی خوب