• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۲
  حنیف جعفری خوب
  ۱۳۹۹/۳/۶
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  ابوالفضل عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  نرگس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۰
  م عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  سید مرتضی کریمی عاللللی
  ۱۳۹۹/۳/۲۹
  mona بیست ازبیست
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  ناشناس عالییییییی
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  میلاد مثل همیشه عالی