• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۳/۹
  جلال خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  خوب عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  ناشناس عالیه ممنونم
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ماری عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۸
  نگار خيلي خوب