• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  مهیا خیلی عالییییییییی و خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۳
  فرشته خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳
  مبینا کاویانی خوب
  ۱۳۹۹/۳/۳
  حاجی زاده عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  حمید عالی بود
  ۱۳۹۹/۳/۹
  فاطمه معتمدی خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۲
  سینا دوست دارم
  ۱۳۹۹/۳/۱۳
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  نگین عالی