• 21 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۱
  سعید خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  هادی خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  فاطیما خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
  صالح آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  مهدی عاااااالی هستی آقای افتخاری
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  سونیا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  reza. ben good
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  ناشناس عااالیه
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  ابوالفضل عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  مصطفی اوکی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  مرتضی بسیار زیبا و عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ناشناس عالیییب
  ۱۳۹۹/۳/۱
  علی جلالی خوب است
  ۱۳۹۹/۳/۱
  احمد خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  سوگند عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲
  مهیا عاااالییییییییی
  ۱۳۹۹/۳/۳
  مبینا کاویانی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۸
  ناشناس خوب