• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۱۰
  محمد اوکی
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  Vardi عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  ندا اوکی
  ۱۳۹۹/۳/۳
  ناشناس بسیارزیبا
  ۱۳۹۹/۳/۵
  زینب جباری عالی بود دمت گرم
  ۱۳۹۹/۳/۷
  فاطمه آهنگاتون خیلی قشنگن دوست دارم