• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۱/۶
  علی رضا خیلی خوبی
  ۱۳۹۸/۱۱/۶
  hamid عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  بیژن محمدی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱
  Davood بسیار عالی و زیبا و شبیه به این روزهای من