• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۹/۵
  علی ابوالحسنی هوادارت 5 ( 9 ) 1398 فوق العاده بود ممنون آقا محمد علیزاده
  ۱۳۹۸/۹/۶
  محمد کرمانی نژاد ای دریغا که تمام قدرتم را کاش برد
  کوله اینده ام را کاشکی همراش برد
  محمد علیزاده جان
  تنگه چشم روزگار از تو وجنجره عشقمان دورباد .جونم فدات
  ۱۳۹۸/۹/۶
  ایمان انتشاری بیست
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  maryam اهنگ بسیار زیبایی است
  ۱۳۹۸/۹/۱۵
  ناشناس خوبه