• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۸/۷
  سیامک خوب عالی کلا
  ۱۳۹۸/۸/۱۱
  سینا خیلی زیبا خوانده شد است
  ۱۳۹۸/۹/۱
  حمید شیخی لعنتی خیلی خوبه ...دمش گرم...