• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۲۹
  اسماعیل چاوشی ، همیشه پر از احساس
  ۱۳۹۸/۶/۳۰
  Mansour Bazyar very good
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  شفا عالی
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  الی. خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۹
  منصور نازنفست عشقی عشق
  ۱۳۹۸/۷/۲۱
  برقکار ولوله کش عالی