• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۸
  امیر محمد اهنگ خوب
  ۱۳۹۸/۷/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۱
  رزوان آهنگ