• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۲۵
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۸/۶/۲۵
  باقر خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۰
  نفس عالی