• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  مرضیه زارع نژاد aaali
  ۱۳۹۸/۶/۱۵
  فاطمه عالی بود
  ۱۳۹۸/۶/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  علی عالی‌مثل‌همیشه