• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۱۴
  علی ابوالحسنی 13 ( 6 ) 1398 عالی بود مرسی سلطان پویا بیاتی
  ۱۳۹۸/۶/۱۶
  جوادحسینی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  کاظم عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۰
  ناشناس ممنون با صدات
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳
  حامد عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۵
  علی حس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۸
  ناشناس عالی