• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۴/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  ڔۻا خرمی علی
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  حمید خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲۵
  ابی عالی تشکر
  ۱۳۹۸/۵/۳
  علیرضا عالی بود مثل همیشه