• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۴/۱۳
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۸/۴/۱۳
  خوب عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  ناشناس واقعن عالییییهههه
  ۱۳۹۸/۴/۱۹
  ناشناس علی
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  ناشناس عالی