• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۳/۱۵
  رسول واقعا با این آهنگش حال کردم .. دمش گرم
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۱
  Mohammadjan خیلی قشنگ بود