• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  امیر خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  افشین ۲۰عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱
  علی Ok
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  Arash عالی