• 18 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۶/۹
  نصیر یکی از شاهکارهای استاد می باشد
  ۱۳۹۷/۱۰/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  قاسم چمن خورشید خیلی زبیا
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  زینب خیلی خیلی زیبا
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  محمد بسیار با اصالت و زیبا
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  ebrahim تمام آهنگ های استاد عالی هستن.خصوصا در شرایط روحی خاص فوق العاده آرامش میدن
  ۱۳۹۸/۷/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۴
  یوسف عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
  ادریس اوکی
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
  کوروش خاکساری شاهکاری دیگر...از جناب بنان
  مرحوم داریوش رفیعی هم آهنگی با همین مضمون اجرا نموده اند....روان هردوی این اساتید شاااااد.
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  حامد شعبانی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۰
  وحید عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۰
  پدرام عالی